top of page
חיפוש
  • כנרת רוזנבאום

פורום שולחנות עגולים


כנס מורי בתי"ס יסודיים - סניף ירושלים

פורום שולחנות עגולים - לציבור המורים בישראל - התקיים ברחבי הארץ , בסניפי הסתדרות המורים במהלך שנת הלימודים שהסתיימה.

מזכ"לית הסתדרות המורים, הגב' יפה בן דוד, יזמה את הכנסים על מנת ללמוד מ"השטח" על רחשי ליבם של המורים בכל הקשור לעבודתם, התנהלותם המקצועית,  בעיית האלימות הגואה, הקשר עם ציבור ההורים, הקשר עם משרד החינוך , שילוב תלמידי החינוך המיוחד והאתגרים המרכזיים העומדים בפתח.

בכל כנס נחלקו המורים לקבוצות נושאיות שדנו בכל סוגיה וסוגיה, בהנחיית אשת מקצוע. הנקודות המרכזיות , שהועלו בכל שולחן לדיון - יובאו בפני הנהלת הסתדרות המורים, בבואה לקיים מו"מ חדש על הסכמי השכר - והן הוצגו בסיום כל כנס במצגת מרכזת..

המורים הביעו שביעות רצון והערכה רבה כלפי המזכ"לית על היוזמה הברוכה וציינו בפניה "כי זו הפעם הראשונה שבה האיגוד המקצועי מברר סוגיות מקצועיות עם ציבור חבריו ,בבואו לנהל מו"מ על השכר."


כנס שולחנות עגולים - סניף כרמיאל וסניפי הצפון

מימין לשמאל: מזכ"לית הסתדרות המורים - יפה בן דוד

נעם גרשוני - מדליסט פראולימפי

אריאלה רדעי - יו"ר סניף כרמיאל


תוכניה של פורום שולחנות עגולים לעובדי הוראה:
12 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page